.

Välkommen

till


Östraby Bygdeförening

Östraby Bygdeförening startades den 15 mars 1988. Syftet med föreningen är att den skall verka på och främja landsbygden samt anordna aktiviteter för gammal och ung. Idag har vi ett brett utbud av aktiviteter såsom valborgsfirande, nationaldagsfrukost, midsommarfirande och den årliga julmarknaden för att nämna några.

Våra aktiviteter presenteras i vårt Programblad som trycks i 900 exemplar och som årligen delas ut till bygdens hushåll i mars.

En elektronisk version av 2020-års programblad kan du ladda ner genom att klicka här.


Här på föreningens hemsida kan du läsa mer om vad som händer i Östraby med omgivningar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AKTUELLT

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________

Nya Östrabyboken


Nu är den här! Boken kan köpas av författarna Ingrid Persson (0415-40295), Christer Nilsson (0415-40295), Karin Rubin (0415-40228) eller på Mys Inn (0415-40058).

Pris: 250 kr.


Läs mer om boken här.

_______________________________________________________________________

HVB-verksamheten på Möllagården


Den 28 januari 2020 hölls ett nytt informationsmöte med Nytida, som driver HVB-verksamheten på Möllagården.


Ett tidigare möte genomfördes av Bygdeföreningen den 12 november 2018. Ett referat från vad som togs upp då kan du läsa här.


Om du vill ha kontakt med personalen på HVB-hemmet kan du ringa verksamhetschef Dajana Pebes 0735-006251.

_________________________________________________________________________

Bygdeföreningens styrelse och aktivitetsgrupps har sitt nästa möte i Östraby Bygdegård torsdagen den 27 augusti 2020.


Protokollet från styrelsemötet den 24 maj 2020 hittar du via sidan "Bygdeföreningen"

Östraby Bygdeförening   © Christer Nilsson 2020

Startsida